Orman STS

 

POLIESTERSKI  NISKONAPONSKI  ORMAN STS 10/0,4kV  400kVA tip EDB

Ue=500V, Ie=800A, Ui=1000V f=50Hz sa kablovskim izvodima 4x(3x400A),

stepena mehaničke zaštite IP54, dimenzija 1250x1000x320mm.

sts-1

 

POLIESTERSKI  NISKONAPONSKI  ORMAN STS 10/0,4kV  400kVA tip EDB je deo niskonaponske opreme transformatorske stanice preko koje se energetski transformator priključuje na niskonaponski vod ili niskonaponske vodove distributivne elektroenergetske mreže.

Orman se sa montažnim delom za uvod kablova montira na stub(sa stablom poprečnog preseka u obliku kruga) pomoću dve konzole opšte namene.

sts-2

Orman se može montirati i na druge vrste stubova upotrebom odgovarajućih konzola.

Ukoliko postoji potreba montaže ormana na zemlju, on se upotrebom fabričkog visokomontažnog postolja postavlja  direktno na zemlju.Naravno moguće je orman postaviti i na betonski temelj upotrebom metalnog adaptera.

Kućište ormana, proizvodnje  Schneider Electric( serija  NSYPLA-Z), napravljeno je od vruće presovanog poliestera ojačanog staklenim vlaknima.Boja ormana je siva prema RAL7032.Krov ormana je demontažan i omogućuje po potrebi samoventilaciju ormana.Orman ima dvoja vrata dimenzija 1250x500mm , sa nezavisnim otvaranjem(svaka vrata imaju svoju ručicu za otvaranje sa ugrađenim tipskim EDB polucilindrom).Vrata su demontažna sa skrivenim šarkama, zabravljuju se u četiri tačke a otvaraju se podizanjem ručice koju odbravljuje  tipski polucilindar sve manipulacije obavljaju se sa spoljašnje strane kućišta.Polucilindar u bravi je zaštićen od spoljnih uticaja.Sa unutrašnje strane vrata je džepPPA4  za smeštaj dokumentacije.

Orman je visokootporan na hemikalije, koroziju i uv zračenje, na mehaničke udarce  IK-10(20J) prema IEC 62262, ima samogasivost klase HB40 prema IEC 60.695-11-10 kao i samogasivost  testom užarene žice za poliester 960˚C, za brave i zaptivnu gumu 650˚C prema IEC 60.695-2-10.

Prazan orman za niskonaponske rastavne blokove  zadovoljava opšte zahteve prema IEC 62208 tj.SRPS EN 62208.

Orman ima veliki raspon radnih temperature od -50˚C do +150˚C , u skladu je sa zahtevima prema standardu IEC 61.439-1 u vezi dvostruke izolacije( klasa II u saglasnosti sa IEC 60.364-4-41).

Stepen mehaničke zaštite ormana   je IP54  prema IEC60529.Oznaka kućišta ormana je NSYPLAZ12103.

Spojni vod od energetskog transformatora do niskonaponskog razvodnog ormana je pojedina žila niskonaponskog samonosećeg kablovskog snopa X00-A 70 mm².

Spojni vod od energetskog transformatora do niskonaponskog razvodnog ormana ima 3 žile po fazi za snagu energetskog transformatora do 400kVA.

Spojni vod od energetskog transformatora do niskonaponskog razvodnog ormana ima 2 žile za neutralni vod za snagu energetskog transformatora do 400kVA.

Spojni vod od niskonaponskog razvodnog ormana do nadzemnog voda niskog napona su fazni provodnici niskonaponskog samonosećeg kablovskog snopa X00/O-A 3×70+54,6mm².

Neutralni provodnik niskonaponskog nadzemnog voda može se priključiti i direktno na 2N priključak energetskog transformatora.

Spojni vod od niskonaponskog razvodnog ormana do termostata ili termometra u dva stepena je kabl PP00-Y 4×2,5 mm².

Spojni vod od niskonaponskog razvodnog ormana do gasnog relea je kabl PP00-Y 3×2,5 mm².

Smeštanje spojnog voda od niskonaponskog razvodnog ormana do gasnog relea i spojnog voda od niskonaponskog razvodnog ormana do termostata ili termometra je u zaštićeno crevo od mehaničkog oštećenja.

Spojni vod od neutralne sabirnice niskonaponskog razvodnog ormana do uzemljivača radnog uzemljenja je kabl PP00 1×50 mm².

Spojni vod od energetskog transformatora do niskonaponskog razvodnog ormana i spojni vod od niskonaponskog razvodnog ormana do voda niskog napona :

-postavlja se po stablu stuba,

-učvršćuje se perforiranom trakom od čelika,

-obeležava se natpisnom pločicom,

-ako se obuhvata jednofazno-obuhvata se obujmicama od neferomagnetnog materijala.

Spojni vod od energetskog transformatora do niskonaponskog razvodnog ormana i spojni vod od niskonaponskog razvodnog ormana do voda niskog napona se uz stablo stuba prihvataju na svakih 50cm perforiranom trakom.

Zaštita spojnog voda od energetskog transformatora do niskonaponskog razvodnog ormana i spojnog voda od niskonaponskog razvodnog ormana do voda niskog napona od mehaničkog oštećenja je zaštitnom prekrivkom do visine najmanje 1,8m iznad površine tla.

Zaštitna prekrivka je od lima debljine 2mm zaštićenog toplim cinkovanjem sa površinskom masom prevlake od cinka najmanje 610g/m².

Niskonaponska oprema niskonaponskog ormana sastoji se od:

-niskonaponski tropolni prekidač 800A, 50Hz, 230V, klase 0,03 tip T6N 800 TMA 800-8000 3p F F proizvodnje ABB Italy

-4 kom. tropolna držača osigurača od 400A u obliku letve sa jednopolnim otvaranjem serije NTSL  proizvodnje EFEN Germany

-niskonaponski strujni merni  transformator 600A/5A klase tačnosti 1(3) snage 5VA , faktora sigurnosti 5 za montažu na Cu šinu 40x10mm² i sa dvodelnim magnetnim jezgrom tip STD proizvodnje FMT Srbija

-ampermetar 72×72 opseg merenja u granicama između 0 i 600A, odnosno 720A , proizvodnje Schneider Electric

-tri odvodnika prenapona tip EOP 10 Umax=275V, Up=430V+10% In=10kA(8/20μs) klasa II proizvodnje OKPIRO Srbija

-grupe za zaštitu energetskog transformatora od pregrevanja i od pojave gasova

            *tri niskonaponska jednopolna držača osigurača za nazivnu struju 160A , tip NVPP 00 proizvodnje ETI Slovenija

            *dva niskonaponska visokoučinska topljiva umetka sa pokazivačem stanja za nazivnu struju 10A  proizvodnje ETI Slovenija

            *slepi umetak sličan ispitnom topljivom umetku za nazivnu struju 160A, proizvodnje ETI Slovenija

            *jednopolna dvopoložajna izborna preklopka 250V, 10A tip BS1051 ugradna proizvodnje R.Končar Makedonija

            *dva niskonaposka kontaktora 230V,50/60Hz, za moć prekidanja 12A tip LC1K2 proizvodnje Schneider Electric

            *utičnica uzemljena 250V, 16A IP54, proizvodnje PCE Austrija

            *sijalica sa grlom E27 250V 60W

            *dve niskonaponske signalne svetiljka sa ugrađenim otpornikom 250V

            *niskonaponski pritisni taster za kategoriju upotrebe AC-11, za klasu mehaničke trajnosti 0,3 i za nazivnu termičku struju 10A

            *redne kleme 6mm², proizvodnje Strojkoplast Slovenija

            *provodnici za povezivanje Si/F preseka 2,5mm²

sts-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
Kalendar
June 2019
M T W T F S S
« Mar    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
%d bloggers like this: